Vad kan jag inte sälja på Etsy?

På Etsy, som är en plattform fokuserad på att sälja handgjorda, vintageprodukter och hantverksmaterial, får du inte sälja vissa typer av föremål. Bland dessa är uteslutna:

– Föremål som inte är handgjorda, inte vintage (minst 20 år gamla) eller som inte är relaterade till material för hantverksmässiga skapelser;
– Livsmedel eller någon typ av produkt för förtäring, även om vissa undantag kan gälla för färdigförpackade hantverksmat eller ingredienser för framställning av livsmedel;
– Vapen, ammunition och relaterade produkter, inklusive, men inte begränsat till, skjutvapen, ammunition, stridsknivar eller taktiska knivar och vapendelar;
– Alkohol, tobak, droger, läkemedel och parapharmaceuticals;
– Föremål som marknadsförs för att ha medicinska eller helande egenskaper;
– Levande djur, djurrester eller taxidermi;
– Pornografiskt eller vuxet material av explicit karaktär;
– Föremål stulna, förfalskade eller utan föregående varumärkes- eller upphovsrättstillstånd.

Etsy kräver också att alla varor följer tillämpliga lagar och konsumentsäkerhetsföreskrifter. Vi rekommenderar att du konsulterar Etsys officiella riktlinjer för en uppdaterad och detaljerad lista över säljpolicyer.

Lämna ditt betyg