När du tar en skärm på Telegram syns den?

På Telegram är funktionen för skärmdumpavisering inte implementerad i alla chattar, så vanligtvis när du tar en skärmdump av en vanlig konversation, meddelas inte den andra personen. Användarintegritet är en prioritet för Telegram, så plattformen tenderar att undvika att dela åtgärder som skärmdumpar i för mycket detalj utan användarens medgivande.

Telegram har dock introducerat en funktion där skärmdumpar meddelas i en hemlig chatt ("hemlig chatt"). Secret Chats använder end-to-end-kryptering och erbjuder ytterligare säkerhetsfunktioner, inklusive självförstörelse av meddelanden och skärmdumpavisering. Om en av användarna tar en skärmdump av den hemliga konversationen kommer den andra personen att få ett meddelande om att en skärmdump har tagits. Detta tjänar till att ytterligare främja integritet och säkerhet i känslig kommunikation.

Lämna ditt betyg