Hur mycket kostar det att sätta en fastighet på Booking?

Att registrera en fastighet på Booking.com är i allmänhet gratis. Booking.com använder en provisionsbaserad affärsmodell, vilket innebär att du inte kommer att debiteras någon avgift för att registrera eller lista din fastighet på webbplatsen.

Som fastighetsägare betalar du Booking.com en procentuell provision för varje bokning som görs via deras plattform. Provisionsprocenten kan variera beroende på flera faktorer, såsom fastighetens läge, typ av boende och den lokala marknaden. Den genomsnittliga provisionen är dock cirka 15 % av bokningsvärdet, men kan variera från cirka 10 % till 25 %.

Det är viktigt att notera att fastigheten måste uppfylla vissa standarder och servicekrav för att förbli listad på Booking.com. Provisionsbetalningar hanteras vanligtvis automatiskt varje månad, med en detaljerad faktura från plattformen.

Dessutom kan Booking.com erbjuda dig möjligheten att delta i kampanjprogram som kan resultera i högre provisioner eller reklamavgifter för att öka din egendoms synlighet. Dessa extra kostnader är valfria och efter fastighetsägarens gottfinnande.

Lämna ditt betyg