Finans och försäkring rabattkoder

Allianz Direct erbjudande  • Använd 3759 gånger     Går ut om 5 dagar

25% rabatt

För dig som redan är Allianz Direct-kund får du en rabatt på upp till 25 % på din nya försäkring eller hos en sammanboende familjemedlem
		
        {
          "id": "11106915",
          "title": "Sconto 25%",
          "description": "Per te che sei gi\u00e0 cliente Allianz Direct, uno sconto fino al 25% sulla tua nuova polizza o quella di un tuo familiare convivente",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-25",
          "store_perma": "allianzdirect",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=11106915",
          "store_id": "1858"
        }
      

BBVA erbjudande  • Använd 7 gånger     Går ut om 5 dagar

Erbjudande 200 €

Med BBVA 4% Cashback spenderar du och tjänar Få 4 % cashback varje månad fram till 31-01-2025. Automatisk månatlig återbetalning direkt till ditt konto. Gäller på alla dina köp med det fysiska eller digitala BBVA-betalkortet och upp till en maximal utgift på 200 € per månad.
		
        {
          "id": "12482301",
          "title": "Offerta € 200",
          "description": "Con il Cashback 4% BBVA spendi e guadagni\r\nOttieni un 4% di cashback tutti i mesi fino al 31\/01\/2025.\r\nRimborso mensile automatico direttamente sul tuo conto.\r\nValido su tutti i tuoi acquisti con la Carta di Debito BBVA fisica o digitale e fino a una spesa massima di 200\u20ac al mese.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-cashback-200EUR",
          "store_perma": "bbva",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=12482301",
          "store_id": "3980"
        }
      

Allianz Direct-kod  • Använd 836 gånger     Går ut om 3 dagar

20% rabattkod

20 % RABATT PÅ VÄGHJÄLP OCH HEMASSISTANS Lägg till Assistans-garantin på din bil- eller hemoffert och få 20 % rabatt på garantin. Rabatten tillämpas på aktuell kurs. Den gäller på nya offerter och på de som inte har garantin vid förnyelsetillfället.
        {
          "id": "12949738",
          "title": "Sconto 20%",
          "description": "20% DI SCONTO SULL'ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA CASA\r\nAggiungi la garanzia Assistenza al tuo preventivo auto o casa e ottieni il 20% di sconto sulla garanzia. Lo sconto \u00e8 applicato alla tariffa in vigore. E\u2019 valido sui nuovi preventivi e su quelli che non hanno la garanzia al momento del rinnovo.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "verifica le condizioni sul sito",
          "perma": "sconto-20",
          "store_perma": "allianzdirect",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=12949738",
          "store_id": "1858"
        }
      

Verti kod  • Använd 47 gånger     Går ut om 3 dagar

10% rabattkod

Med Verti har du en anpassningsbar bilpolicy till konkurrenskraftiga priser. #conVERTIti: du har 10 % rabatt på bilförsäkring online
        {
          "id": "13447955",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Con Verti hai una polizza auto personalizzabile e a prezzi competitivi.\r\n#conVERTIti: hai il 10% di sconto sulla polizza auto online",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "leggi le condizioni sul sito",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "verti",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=13447955",
          "store_id": "2298"
        }
      

Allianz Global Assistance-kod  • Använd 5 gånger     Går ut om 3 dagar

10% rabattkod

För alla innehavare av Media World lojalitetskort, en omedelbar 10 % rabatt på försäkringar för enstaka semester-, studie- eller arbetsresor
        {
          "id": "13447961",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Per tutti i possessori della carta fedelt\u00e0 Media World, subito uno sconto del 10% sulle polizze per singoli viaggi vacanza, studio o lavoro",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "con la carta Media World",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "allianz-global-assistance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=13447961",
          "store_id": "1077"
        }
      

Allianz Global Assistance-kod  • Använd 25 gånger     Går ut om 3 dagar

15% rabattkod

För alla innehavare av Carta Insieme Conad lojalitetskort, en omedelbar 15 % rabatt på Travel Care, Travel Long Stay och Travel Cancel-produkter och 10 % rabatt på Travel Student-produkten
        {
          "id": "13447962",
          "title": "Sconto 15%",
          "description": "Per tutti i possessori della carta fedelt\u00e0 Carta Insieme Conad, subito uno sconto del 15% sui prodotti Travel Care, Travel Long Stay e Travel Cancel e uno sconto del 10% sul prodotto Travel Student",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "con la carta Insieme Conad",
          "perma": "sconto-15",
          "store_perma": "allianz-global-assistance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=13447962",
          "store_id": "1077"
        }
      

Verti kod  • Använd 50 gånger     Går ut om 3 dagar

10% rabattkod

Länge leve friheten att utforska! Men först, säkerställ mer skydd med Verti: 10 % rabatt på bilförsäkring online.
        {
          "id": "13480644",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Viva la libert\u00e0 di esplorare!\r\nMa prima, assicurati pi\u00f9 protezione con Verti:\r\n10% di sconto sulla polizza auto online.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "codice non richiesto",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "verti",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=13480644",
          "store_id": "2298"
        }
      

Columbus försäkringskod  • Använd 184 gånger     Går ut om 3 dagar

15% rabattkod

SKA KONTROLLERAS 15 % Columbus Insurance Rabattkod (REAL) på reseförsäkringar
        {
          "id": "8635224",
          "title": "Sconto 15%",
          "description": "DA VERIFICARE 15% di Codice Sconto Columbus Assicurazioni (REALE) sulle polizze di viaggio",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "IMI15A",
          "perma": "sconto-15",
          "store_perma": "columbusassicurazioni",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8635224",
          "store_id": "3432"
        }
      

Columbus försäkringskod  • Använd 288 gånger     Går ut om 3 dagar

15% rabattkod

SKA KONTROLLERAS Så ta del av vårt erbjudande: med rabattkoden har du rätt till 15% extra rabatt på din reseförsäkring.
        {
          "id": "8925155",
          "title": "Sconto 15%",
          "description": "DA VERIFICARE Approfitta, quindi, della nostra offerta: con il codice sconto avrai diritto a uno sconto extra del 15% sulla tua polizza viaggio.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "COLUMBUS2020",
          "perma": "sconto-15",
          "store_perma": "columbusassicurazioni",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8925155",
          "store_id": "3432"
        }
      

Axa resepolicykod  • Använd 22 gånger     Går ut om 3 dagar

15% rabattkod

SKA KONTROLLERAS Rabattkoden ger dig 15 % rabatt på alla Axa Assistans reseförsäkringar och därför både på enkelresan och årliga flerresorsförsäkringar och både på individuella försäkringar och på de för par och familjer.
        {
          "id": "8943486",
          "title": "Sconto 15%",
          "description": "DA VERIFICARE Il codice sconto d\u00e0 diritto al 15% di sconto su tutte le polizze di assicurazione viaggio di Axa Assistance e pertanto sia su quella per viaggio singolo che su quella annuale multiviaggio e sia sulle polizze individuali che su quelle per coppie e famiglie",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "MAX15",
          "perma": "sconto-15",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943486",
          "store_id": "1013"
        }
      

Första erbjudandet  • Använd 455 gånger     Går ut om 5 dagar

Erbjudande 96 €

Beräkna en policy offert på mindre än en minut. Motorcykelförsäkring från 96 € Komplett och flexibel. Över 2 miljoner kunder.
		
        {
          "id": "9207498",
          "title": "Offerta € 96",
          "description": "Calcola un preventivo di polizza in meno di un minuto. Polizza moto da \u20ac 96 Completa e flessibile. Oltre 2 milioni di clienti.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "moto-da-96EUR",
          "store_perma": "prima",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9207498",
          "store_id": "3236"
        }
      

Allianz Direct erbjudande  • Använd 3247 gånger     Går ut om 5 dagar

10% rabatt

Bilrättsskyddskampanj: 10 % rabatt. Köp din bilförsäkring online idag. Vi har reserverat dig 10 % rabatt på Rättsskyddsgarantin
		
        {
          "id": "9416559",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Promo Tutela Legale Auto: 10% di sconto. Acquista la tua polizza auto online oggi. Ti abbiamo riservato uno sconto del 10% sulla garanzia Tutela Legale",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "allianzdirect",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9416559",
          "store_id": "1858"
        }
      

Revolut erbjudande  • Använd 5 gånger     Går ut om 5 dagar

Standardplan gratis

Oavsett om du vill spara när du spenderar utomlands eller hålla dig till din budget med vår integrerade budgethantering, få mer för pengarna med standardkontot
		
        {
          "id": "9213302",
          "title": "Piano Standard Gratis",
          "description": "Che tu stia cercando di risparmiare quando spendi all\u2019estero o di attenerti al tuo budget con la nostra gestione budget integrata, ottieni di pi\u00f9 dal tuo denaro grazie al conto Standard",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "piano-standard-gratis",
          "store_perma": "revolut",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9213302",
          "store_id": "4494"
        }
      

Revolut erbjudande  • Använd 3 gånger     Går ut om 5 dagar

Plus plan

Plus €2,99 per månad! Ge din dagliga ekonomi ett lyft. Få mer för pengarna för mindre än en tusensköna
		
        {
          "id": "9213303",
          "title": "Piano Plus",
          "description": "Plus 2,99 \u20ac al mese! Metti una marcia in pi\u00f9 alle tue finanze giornaliere. Ottieni di pi\u00f9 dal tuo denaro a un costo inferiore a quello di una margherita\r\n",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "piano-plus",
          "store_perma": "revolut",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9213303",
          "store_id": "4494"
        }
      

Revolut erbjudande  • Använd 3 gånger     Går ut om 5 dagar

Premiumplan

Premium €7,99 per månad Byt till en global livsstil. Få förtroendet att spendera, investera och spara smartare runt om i världen
		
        {
          "id": "9213304",
          "title": "Piano Premium",
          "description": "Premium 7,99 \u20ac al mese Passa a uno stile di vita globale. Ottieni la sicurezza per spendere, investire e risparmiare in modo pi\u00f9 intelligente in tutto il mondo",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "piano-premium",
          "store_perma": "revolut",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9213304",
          "store_id": "4494"
        }
      

Revolut erbjudande  • Använd 6 gånger     Går ut om 5 dagar

Metal Piano

Metall €13,99 per månad! Få ut det mesta: med det kontaktlösa Metal-kortet går du inte obemärkt förbi och tjänar upp till 1 % cashback och mycket mer
		
        {
          "id": "9213305",
          "title": "Piano Metal",
          "description": "Metal 13,99 \u20ac al mese! Ottieni il massimo: con la carta Metal contactless non passi inosservato e guadagni fino all'1% di cashback e molto di pi\u00f9",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "piano-metal",
          "store_perma": "revolut",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=9213305",
          "store_id": "4494"
        }
      

Hypekod  • Använd 61 gånger     Går ut om 3 dagar

Bonuskod 25 €

Registrera dig och öppna ett konto, för dig en bonus på upp till €25 med koden, användbar för €5 när du öppnar HYPE, €20 när du öppnar Nästa, €25 när du öppnar Premium
        {
          "id": "7148183",
          "title": "Codice Bonus 25€",
          "description": "Registrati e apri un conto, per te un bonus fino a 25\u20ac con il codice, utilizzabile per 5\u20ac all\u2019apertura di HYPE, 20\u20ac all\u2019apertura di Next, 25\u20ac all\u2019apertura di Premium",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "HYPER",
          "perma": "codice-bonus-25EUR",
          "store_perma": "hype",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=7148183",
          "store_id": "2365"
        }
      

Hypekod  • Använd 6 gånger     Går ut om 2 veckor

Rabattkod 50 €

Koden som du kan använda och som garanterar en välkomstbonus på 50 EUR med en minsta påfyllning på 100 EUR. Kampanjkoden kommer att vara giltig till 30-06-2024.
        {
          "id": "13582947",
          "title": "Offerta € 50",
          "description": "Il codice che \u00e8 possibile utilizzare e che garantisce un bonus di benvenuto di 50 EUR con un minimo di ricarica di 100 EUR. Il promocode rimarr\u00e0 valido fino al 30\/06\/2024.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "50BIZ",
          "perma": "sconto-bonus-50EUR",
          "store_perma": "hype",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=13582947",
          "store_id": "2365"
        }
      

Kod CHILI  • Använd 22390 gånger     Går ut om 3 dagar

5 € rabatt

Ladda ner Satispay, appen som låter dig betala i fysiska och onlinebutiker och växla pengar med vänner.
        {
          "id": "55061",
          "title": "Sconto 5€",
          "description": "Scarica Satispay, l'app che ti permette di pagare nei negozi fisici e online e scambiare denaro con gli amici.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "CHILI",
          "perma": "sconto-5EUR",
          "store_perma": "chili",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=55061",
          "store_id": "1733"
        }
      

Quixa erbjudande  • Använd 6259 gånger     Går ut om 5 dagar

10% rabatt

Spara en andra gång med Quixa Family! Quixa reserverar dig 10 % extra rabatt på din andra bilförsäkring och 15 % extra rabatt om du försäkrar din motorcykel.
		
        {
          "id": "66305",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Risparmia una seconda volta con Quixa Family! Quixa ti riserva il 10% di extra sconto sulla tua seconda polizza auto e un extra sconto del 15% se assicuri la tua moto.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "quixa",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=66305",
          "store_id": "2679"
        }
      

Younited Credit-erbjudande  • Använd 21 gånger     Går ut om 5 dagar

Erbjudande 50 €

Har du drömmar eller projekt att förverkliga? Younited Credit-lånet är lösningen! Om du får ett lån på minst €7.000 50 kan du få en €XNUMX Amazon-kupong
		
        {
          "id": "66899",
          "title": "Offerta € 50",
          "description": "Hai sogni o progetti da realizzare? Il prestito Younited Credit \u00e8 la soluzione! Se ottieni un prestito di almeno 7.000\u20ac puoi ricevere un buono Amazon da 50\u20ac",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "buono-amazon-50EUR",
          "store_perma": "ityounited-creditcom",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=66899",
          "store_id": "2531"
        }
      

Satispay kod  • Använd 3204 gånger     Går ut om 3 dagar

5 € kupong

Med denna exklusiva kod öppnar du ett konto hos Satispay och får omedelbart en kredit på 5 €
        {
          "id": "520703",
          "title": "Buono 5€",
          "description": "Con questo codice esclusivo apri un conto con Satispay e ricevi subito un credito di 5\u20ac",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "MIGSCONTISATIS",
          "perma": "buono-5EUR",
          "store_perma": "satispay",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=520703",
          "store_id": "2624"
        }
      

Code La Borsetteria  • Använd 80 gånger     Går ut om 3 dagar

5 € rabatt

Från och med idag kan du betala med Satispay på LA BORSETTERIA.
        {
          "id": "670601",
          "title": "Sconto 5€",
          "description": "Da oggi puoi pagare con Satispay su LA BORSETTERIA. ",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "54U",
          "perma": "sconto-5EUR",
          "store_perma": "laborsetteria",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=670601",
          "store_id": "1929"
        }
      

Linjärt erbjudande  • Använd 1477 gånger     Går ut om 5 dagar

Spara med RCA

Med Linears bilförsäkring kan du vara säker: täckningen vid en olycka är upp till 24 miljoner. Välj denna gräns till en kostnad av några euro mer än den minimigräns som fastställs i lag.
		
        {
          "id": "2036811",
          "title": "Risparmia con RCA",
          "description": "Con l'RC Auto di Linear puoi stare tranquillo: la copertura nel caso di incidente arriva fino a 24 milioni. Scegli questo massimale al costo di pochi euro in pi\u00f9 rispetto al massimale minimo previsto dalla legge.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "risparmia-con-rca",
          "store_perma": "linear",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=2036811",
          "store_id": "2908"
        }
      

Conte erbjudande  • Använd 283 gånger     Går ut om 5 dagar

Erbjudande 167 €

Jag väljer ConTe.it för att jag litar på det. Bilförsäkring från endast 167 €. Allt övervägt är det värt det!
		
        {
          "id": "2944463",
          "title": "Offerta € 167",
          "description": "Scelgo ConTe.it perch\u00e9 mi fido. Polizza auto a partire da soli 167 \u20ac A conti fatti conviene!",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "polizza-da-167EUR",
          "store_perma": "conte",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=2944463",
          "store_id": "1898"
        }
      

ConTe hund- och kattkod  • Använd 19 gånger     Går ut om 3 dagar

Rabattkod 10 €

Ersättning på upp till €2000 av ConTe Cane e Gatto vid medicinska och veterinära utgifter! Och med koden sparar du €10/år på att registrera dig för policyn.
        {
          "id": "3107003",
          "title": "Offerta € 10",
          "description": "Rimborso fino a 2000\u20ac da parte di ConTe Cane e Gatto in caso di spese mediche e veterinarie! E con il codice risparmi 10\u20ac\/anno sulla sottoscrizione della polizza.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "TT2021",
          "perma": "sconto-10EUR",
          "store_perma": "canegattoconteit",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=3107003",
          "store_id": "3516"
        }
      

ConTe hund- och kattkod  • Använd 83 gånger     Går ut om 3 dagar

Rabattkod 10 €

Återbetalning på upp till €5000 av ConTe Cane e Gatto vid skydd och återbetalning av rättsskydd! Och med koden sparar du €10/år på att registrera dig för policyn.
        {
          "id": "3107004",
          "title": "Offerta € 10",
          "description": "Rimborso fino a 5000\u20ac da parte di ConTe Cane e Gatto in caso di protezione e rimborso della tutela legale! E con il codice risparmi 10\u20ac\/anno sulla sottoscrizione della polizza.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "TT2021",
          "perma": "sconto-10EUR-anno",
          "store_perma": "canegattoconteit",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=3107004",
          "store_id": "3516"
        }
      

Kod N26  • Använd 13 gånger     Går ut om 3 dagar

Gratis konto i ett år

Nu när vi kan ge oss av igen och utforska världen omkring oss vill vi på N26 erbjuda dig ett gratis år med N26 You, premiumkontot med Covid-reseskydd ingår. Öppna ditt konto om 8 minuter och ange kampanjkoden för att dra nytta av den.
        {
          "id": "3284484",
          "title": "Conto gratis per un anno",
          "description": "Ora che possiamo di nuovo partire ed esplorare il mondo che ci circonda, noi di N26 vogliamo offrirti un anno gratuito di N26 You, il conto corrente premium con copertura viaggio Covid inclusa. Apri il tuo conto in 8 minuti e inserisci il codice promozionale per approfittarne.\r\n\r\n",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "N26FREEYOU",
          "perma": "conto-gratis-per-un-anno",
          "store_perma": "n26",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=3284484",
          "store_id": "3702"
        }
      

Satispay erbjudande  • Använd 627 gånger     Går ut om 5 dagar

Aktuella kampanjer

Upptäck alla erbjudanden och kampanjer som Satispay har att erbjuda, giltiga varje dag, giltiga varje månad. Kan inte kombineras med andra erbjudanden, Ett per person, Tillgängligt så länge lagret räcker, Alla märken förbehåller sig rätten att ta bort erbjudanden utan att meddela och dess utvalda partners
		
        {
          "id": "3309638",
          "title": "Promozioni in corso",
          "description": "Scopri tutte le offerte e promozioni che ha da offrire Satispay, Valido Tutti i giorni, Valido tutti i mesi. Non cumulabile con altre offerte, Uno per persona, Disponibile fino ad esaurimento scorte, Tutti i marchi si riservano il diritto di rimuovere qualsiasi offerta senza dare il preavviso a e ai suoi partner selezionati",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "promozioni-in-corso",
          "store_perma": "satispay",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=3309638",
          "store_id": "2624"
        }
      

Hypekod  • Använd 56 gånger     Går ut om 3 dagar

Kontoöppningsbonus

Genom att ange kampanjkoden SUPER får du €5 när du öppnar HYPE, €20 när du öppnar Next, €25 när du öppnar Premium
        {
          "id": "5584298",
          "title": "Bonus apertura conto",
          "description": "Inserendo il codice promo SUPER si otterranno 5\u20ac all\u2019apertura di HYPE, 20\u20ac all\u2019apertura di Next, 25\u20ac all\u2019apertura di Premium\r\n",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "SUPER",
          "perma": "bonus-apertura-conto",
          "store_perma": "hype",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=5584298",
          "store_id": "2365"
        }
      

BBVA erbjudande  • Använd 39 gånger     Går ut om 5 dagar

10% rabatt

Noll avgift BBVA-konto och betalkort. Bra Cashback 10% BBVA, cashbacken som gör allt av sig själv! Få upp till €50 på alla dina köp under den första månaden direkt till ditt nuvarande konto. Snabbt, enkelt, automatiskt.
		
        {
          "id": "5781591",
          "title": "Sconto 10%",
          "description": "Conto e Carta di Debito BBVA a zero spese. Gran Cashback 10% BBVA, il cashback che fa tutto da solo! Recupera fino a 50\u20ac su tutti i tuoi acquisti del primo mese direttamente sul tuo conto corrente. Veloce, facile, automatico.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-10",
          "store_perma": "bbva",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=5781591",
          "store_id": "3980"
        }
      

Hypekod  • Använd 52 gånger     Går ut om 3 dagar

Rabattkod 20 €

Välkomstbonus på €20 för de som registrerar sig hos Hype Business genom att ange koden
        {
          "id": "6373044",
          "title": "Offerta € 20",
          "description": "Bonus di benvenuto di 20 \u20ac per chi si registra a Hype Business inserendo il codice ",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "HYPEBIZ",
          "perma": "bonus-20EUR",
          "store_perma": "hype",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=6373044",
          "store_id": "2365"
        }
      

Conte erbjudande  • Använd 30 gånger     Går ut om 5 dagar

10% rabatt på motorcykelförsäkring

ConTe.it Motorcykelförsäkring från €99 och om du får en offert nu låser du priset i 12 månader! Registrera dig för försäkring online och få en automatisk 10% rabatt.
		
        {
          "id": "8267101",
          "title": "Sconto 10% polizza moto",
          "description": "Assicurazione Moto ConTe.it a partire da 99\u20ac e se fai il preventivo adesso blocchi il prezzo per 12 mesi! Sottoscrivi l'assicurazione online e hai un 10% di sconto automatico.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "assicurazione-moto-da-99EUR",
          "store_perma": "conte",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8267101",
          "store_id": "1898"
        }
      

Conte erbjudande  • Använd 213 gånger     Går ut om 5 dagar

10% rabatt på bilförsäkring

ConTe.it Bilförsäkring från €167 och om du får en offert nu låser du priset i 12 månader! Registrera dig för försäkring online och få en automatisk 10% rabatt.
		
        {
          "id": "8267102",
          "title": "Sconto 10% polizza auto",
          "description": "Assicurazione Auto ConTe.it a partire da 167\u20ac e se fai il preventivo adesso blocchi il prezzo per 12 mesi! Sottoscrivi l'assicurazione online e hai un 10% di sconto automatico.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "assicurazione-auto-da-167EUR",
          "store_perma": "conte",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8267102",
          "store_id": "1898"
        }
      

Erbjudande om motorcykelkläder  • Använd 10 gånger     Går ut om 5 dagar

28% rabatt Acerbis LINEAR crosshjälm

Vi är glada att kunna presentera vårt erbjudande på Acerbis LINEAR crosshjälm, njut av 28% och spara på motorcykelkläder.
		
        {
          "id": "8655668",
          "title": "Sconto 28% Casco cross Acerbis LINEAR",
          "description": "Siamo lieti di presentarvi una nostra offerta su Casco cross Acerbis LINEAR, goditi il 28% e risparmia su Moto Abbigliamento.",
          "thumbnail": "../../nologomini-512.png",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-28-casco-cross-acerbis-linear",
          "store_perma": "moto-abbigliamento",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8655668",
          "store_id": "1546"
        }
      

Axa Resepolicy Erbjudande  • Använd 9 gånger     Går ut om 5 dagar

5% rabatt Guatemala reser säkert

Välj från ett brett utbud av Guatemala reseförsäkringar som passar dina behov och spara 5 % på Axa Reseförsäkring.
		
        {
          "id": "8943487",
          "title": "Sconto 5% Guatemala viaggiare sicuri",
          "description": "Scegli tra una vasta gamma di Guatemala viaggiare sicuri per soddisfare le tue esigenze e risparmiare il 5% su Axa Travel Insurance.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-5-guatemala-viaggiare-sicuri",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943487",
          "store_id": "1013"
        }
      

Axa Resepolicy Erbjudande  • Använd 9 gånger     Går ut om 5 dagar

5 % rabatt En ny turism: resa online hemifrån. AXA:s idéer.

Du letar efter En ny turism: resa online hemifrån. AXA:s idéer. kvalitet? Dra nytta av 5% rabatt på Axa Reseförsäkring.
		
        {
          "id": "8943488",
          "title": "Sconto 5% Un nuovo turismo: viaggiare on line da casa. Le idee di AXA.",
          "description": "Sei alla ricerca di Un nuovo turismo: viaggiare on line da casa. Le idee di AXA. di qualit\u00e0? Approfitta dello sconto del 5% su Axa Travel Insurance.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-5-un-nuovo-turismo-viaggiare-on-line-da-casa-le-idee-di-axa",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943488",
          "store_id": "1013"
        }
      

Axa Resepolicy Erbjudande  • Använd 15 gånger     Går ut om 5 dagar

11% rabatt Kryssningssemester: idéer för en resa på öppet hav

Uppfyll dina behov i kryssningssemester: Idéer för en offshoreresa med det stora urvalet av Axa reseförsäkring och spara 11 %.
		
        {
          "id": "8943489",
          "title": "Sconto 11% Vacanza in crociera: idee per un viaggio in mare aperto",
          "description": "Soddisfa le tue esigenze in Vacanza in crociera: idee per un viaggio in mare aperto con la vasta selezione di Axa Travel Insurance e risparmia il 11%.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-11-vacanza-in-crociera-idee-per-un-viaggio-in-mare-aperto",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943489",
          "store_id": "1013"
        }
      

Axa Resepolicy Erbjudande  • Använd 22 gånger     Går ut om 5 dagar

15 % rabatt Att resa till Japan: när ska man åka och vad man ska se

Att resa till Japan: när man ska åka och vad man ska se på Axa Travel Insurance erbjuder ett brett utbud för att möta användarnas behov och spara 15 %.
		
        {
          "id": "8943490",
          "title": "Sconto 15% Viaggiare in Giappone: quando andare e cosa vedere",
          "description": "Viaggiare in Giappone: quando andare e cosa vedere su Axa Travel Insurance offre una vasta scelta per soddisfare le esigenze degli utenti e risparmiare il 15%.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-15-viaggiare-in-giappone-quando-andare-e-cosa-vedere",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943490",
          "store_id": "1013"
        }
      

Axa Resepolicy Erbjudande  • Använd 12 gånger     Går ut om 5 dagar

4% rabatt Resa till Vietnam: resplaner och bästa period

Axa Reseförsäkring erbjuder dig ett utmärkt val i resor till Vietnam: resplaner och bästa period och ger dig chansen att spara 4%.
		
        {
          "id": "8943491",
          "title": "Sconto 4% Viaggio in Vietnam: itinerari e periodo migliore",
          "description": "Axa Travel Insurance ti offre una grande scelta in Viaggio in Vietnam: itinerari e periodo migliore e ti d\u00e0 la possibilit\u00e0 di risparmiare il 4%.",
          "thumbnail": "",
					"gt_translate_keys": ["title", "description", "code", "perma", "store_perma"],
          "code": "",
          "perma": "sconto-4-viaggio-in-vietnam-itinerari-e-periodo-migliore",
          "store_perma": "axa-travel-insurance",
          "url": "https://www.migliorisconti.it/go.php?coupon_id=8943491",
          "store_id": "1013"
        }
      

Välkommen till sidan tillägnad försäkring rabattkoder, banker och kreditkort på Bästa rabatter. Det har aldrig varit enklare att spara på dina finansiella tjänster! Här hittar du alla rabattkoder och specialerbjudanden som ger dig tillgång till de bästa finansiella produkterna och tjänsterna till förmånliga priser.

Varför använda försäkrings-, bank- och kreditkortsrabattkoder?

Använd i försäkring rabattkoder Det är ett utmärkt sätt att maximera dina besparingar samtidigt som du hanterar dina ekonomiska behov. Här är några av de främsta anledningarna till att du bör dra nytta av dessa erbjudanden:

 • Omedelbar besparing: Använd rabattkoder under utcheckningsprocessen för att få en omedelbar rabatt på finansiella tjänster.
 • Tillgång till exklusiva erbjudanden: Många av de rabatterade erbjudandena är bland de mest eftertraktade, vilket gör att du kan spara på produkter och tjänster av hög kvalitet.
 • Mångfald av tjänster: Du hittar rabatter på ett brett utbud av tjänster, från bilförsäkring till livförsäkring, från bankkonton till kreditkort.
 • Exklusiva kampanjer: Vissa rabattkoder är endast tillgängliga på Migliorisconti, vilket garanterar dig exklusiva erbjudanden som du inte hittar någon annanstans.

Hur man använder försäkrings-, bank- och kreditkortsrabattkoder

Applicera i försäkring rabattkoder det är snabbt och enkelt. Följ dessa steg för att börja spara:

 • Hitta rätt kod: Sök bland rabattkoderna som finns på Bästa rabatter den kod som bäst passar den tjänst du vill köpa.
 • Kopiera koden: När du har hittat rätt kod kopierar du den för att använda under köpprocessen.
 • Skriv in koden: När du prenumererar på onlinetjänsten anger du rabattkoden i lämpligt fält innan du genomför betalningen.
 • Njut av besparingarna: När du har använt koden kommer du att se det slutliga rabatterade priset. Slutför ditt köp och njut av dina besparingar!

Aktuella erbjudanden

Besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om försäkring rabattkoder senaste och bästa tillgängliga erbjudanden. Migliorisconti arbetar ständigt med att verifiera och uppdatera rabattkoder, vilket säkerställer att du alltid har tillgång till de mest fördelaktiga kampanjerna.

Missa inte möjligheten att spara tack vare Bankrabattkoder tillgänglig på Bästa rabatter. Hitta koden som är rätt för dig, använd den och dra nytta av de bästa erbjudandena på försäkring, bank och kreditkort. Lycka till med att spara!

Övriga rabattkoder i butiker i kategorin Finans och försäkring

När du köper via länkar på Rabattkoder.eu kan vi tjäna en provision